Concerten

15 februari: Doopsgezinde Kerk Sneek,
aanvang 20.00 uur entree €12,50

16 februari: ‘Alde Wite’ kerk Dronryp,
aanvang: 15.30 uur entree €10,00

22 februari: Dorpskerk Huizum,
aanvang: 20.00 uur entree €12,50

 ‘Dear World’ – Het Cantoor bezingt en herdenkt 75 jaar bevrijding.

Bijzonder: dit programma bevat een première: ‘Soms wurd ik wekker nachts’
Tjalling Wijnstra maakte speciaal voor dit concert een nieuwe compositie.

De Friese dichteres/verzetsstrijdster Tiny Mulder (1921 – 2010) verwoordde in haar gedicht ‘Juffer Goedekoop’ de verschrikkingen van de Jodenvervolging op indringende wijze. Het gedicht inspireerde Tjalling om in ‘Soms wurd ik wekker nachts’ het onderhuids schrijnende verdriet over onrecht en onmacht tot klinken te brengen. Muziek heeft de kracht om woord en betekenis nog intenser te laten ervaren. Recht doen aan de poëzie; het blijft een interessante uitdaging voor iedere componist.
Een beschrijving van het programma dat zich opbouwt rondom de première: de periode vlak voor de oorlog kenmerkt zich aanvankelijk nog door een sfeer van naïviteit. Het publiek herkent dit in heerlijk swingende muziek van Gershwin. Die sfeer verandert abrupt als de oorlog met haar waanzin en onmacht zijn intrede doet in een stuk genaamd ‘A soldier’s mother’s lullaby’ van Ériks Esenvalds. De componist uit in deze muziek zijn woede en verdriet over de onrechtvaardige dood van de jonge soldaat die nog maar nauwelijks iets van het leven heeft gezien.

De concertbezoeker valt van het ene uiterste in het andere als het koor in het Stabat Mater van componist Rheinberger het verdriet van de moeder die haar zoon ziet sterven bezingt. Een drieluik van componist Dan Forrest over het delven van koper en tin voor de vervaardiging van kanonnen die worden omgesmolten tot klokken die uiteindelijk in een vreugdegezang zullen uitbarsten. Maar pas dan als er vrede is voor iedereen. Een Noors slaapliedje van Gunnar Eriksson biedt troost en geruststelling; wees niet bang, mijn kind, huil niet en slaap maar zacht.

Het prachtige ‘Abendlied’ van Rheinberger zorgt voor een contrast met het dappere ritme van ‘Walkers with the dawn’ van Luke D. Rosen.