In het najaar van 2023
hopen wij weer op te treden
met twee concerten.